Ježić Bocko

Ja sam ježić Bocko, a moja draga družica zove se Bocka. Nedavno je na ovaj svijet donijela dvije male prekrasne bebe mekanih iglica. Mom čuđenju i sreći nije bilo kraja. Dali smo im imena Bockica i Bockić. Bilo nam je bitno da ježiće othranimo i pustimo u svijet. Moja Bocka se zaista sjajno o njima brinula, čuvala ih te puhala i negodovala ako bi se netko približio njima, a ja sam uvijek bio tu negdje u blizini da im budem zaštita u tišini. Sad je već prošlo neko vrijeme, naše bebe su prestale sisati i počele jesti zajedno s nama, a iglice su im postale poprilično tvrde. Shvatili smo da ih trebamo pustiti putevima svog ježjeg života. Otići će u nepoznato… Nadamo se da će imati dug, sretan i lijep život