Kategorija: Parkovi prirode

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Obuhvaća: Samoborsko gorje i južno prigorje Žumberačkog gorja (Gorjanci – sjeverni, slovenski dio)

Površina: 350km2 (većim dijelom se nalazi u Zagrebačkoj, a manjim u Karlovačkoj županiji)

Datum proglašenja parka prirode: 28. svibnja 1999.

Sjedište uprave PP Žumberak – Samoborsko gorje: Slani Dol 1, Samobor

Nadmorska visina: 180-1178 m

Najviši vrh: Sveta Gera – 1178 m …

Park prirode Učka
Park prirode Učka

Park Prirode Učka se nalazi u planinskom masivu Učke u Hrvatskoj, u blizini grada Rijeke i obuhvaća površinu od 160 četvornih kilometara. Park prirode je proglašen zaštićenim područjem 1999. godine. Blizina mora pogoduje specifičnoj klimi i bujnoj vegetaciji do vršnih predjela. Mnoge zaštićene i rijetke životinjske i biljne vrste se stoga mogu naći u rezervatu.

Opći podaci

  • Obuhvat
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Vransko jezero

Park prirode Vransko jezero je jedan od 11 parkova prirode u Republici Hrvatskoj i obuhvaća Vransko jezero s okolicom. Proglašen je 1999. godine na površini od 57 km2. Administrativno se nalazi u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji kao dio grada Benkovca i općina PakoštaneStankovciPirovac i Tisno.[1]

Vransko jezero je najveće prirodno jezero u …

Park prirode Velebit
Park prirode Velebit

Park prirode Velebit je najznačajnije endemsko čvorište flore i kopnene faune u Hrvatskoj.

Velebitska degenija (Degenia velebitica)hrvatska gušarka (Arabis croatica)hrvatsko zvonce (Edraianthus graminofolius var. croaticus), riba oštrulja (Aulopyge hugeli)dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) i vuk (Canis lupus) samo su neke od …

Park prirode Telašćica
Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica ističe tri temeljna fenomena: uvalu Telašćicu kao najveću i najsigurniju prirodnu jadransku luku, strmce, takozvane ‘stene’ Dugoga Otoka koje se uzdižu do 200 m nad morem i spuštaju u dubinu od 90 m, te slano jezero Mir, ljekovitih svojstava.

Uvala Telašćica smještena je u jugoistočnom dijelu Dugoga Otoka, okružena je s 13 otoka i otočića, sadrži …

Park prirode Papuk
Park prirode Papuk

Park prirode Papuk se smjestio u gorskim šumskim predjelima Papuka, a parkom prirode je proglašen 23. travnja 1999.

2007. godine Papuk je zbog vrijednog geološkog nasljeđa postao dijelom europske i svjetske asocijacije geoparkova i prvim geoparkom u Hrvatskoj — Papuk Geopark.

Glavno obilježje istočnog dijela Hrvatske – Slavonije – su nizinske ravnice s velikim kultiviranim područjima. Iz te …

Park prirode Medvednica
Park prirode Medvednica

Medvednica ili Zagrebačka gora je planina sjeverno od ZagrebaSljeme, njezin najviši vrh (1033 m), je popularno izletničko mjesto do kojeg se može doći cestom ili pješice, planinareći.Od 1963. do 2007. do Sljemena je vozila turistička žičara.[2] Bilo Medvednice dugo je 42 km, a proteže se u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Površina planine je pošumljena. …

Park prirode Lonjsko polje
Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje, sa svojom površinom od 50.650 ha, najveće je zaštićeno močvarno područje ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u cijelom dunavskom porječju. Nalazi u aluvijalnoj ravnici rijeke Save u središnjem slivu rijeke Save, između gradova Siska i Stare Gradiške. Čine ga tri polja: LonjskoMokro i Poganovo.

Ubraja se među …

Park prirode Lastovsko otočje
Park prirode Lastovsko otočje

Lastovsko otočje je najmlađi hrvatski park prirode, proglašen 2006. godine. Lastovsku otočnu skupinu čine 44 otoka, otočića i hridi vrlo razvedene obale, ukupne površine 53 km2 i 143 km2 morske površine, omeđenih kamenim svjetlima Sušca, Tajana, Glavata i Struge.[1] Posebnu vrijednost cijelom području daje more i podmorje s bogatim i raznolikim živim svijetom.

Područje Lastovskog otočja
Park prirode Kopački rit
Park prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 17.700 ha (177 km2), od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha (80 km2). Administrativno se nalazi u općini Bilje, Osječko-baranjska županija. …