Park prirode Velebit

Park prirode Velebit je najznačajnije endemsko čvorište flore i kopnene faune u Hrvatskoj.

Velebitska degenija (Degenia velebitica)hrvatska gušarka (Arabis croatica)hrvatsko zvonce (Edraianthus graminofolius var. croaticus), riba oštrulja (Aulopyge hugeli)dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) i vuk (Canis lupus) samo su neke od najpoznatijih endemskih i rijetkih vrsta parka prepunog različith kraških fenomena.

Unutar parka prirode Velebit se nalaze ova zaštićena područja:

Za zaštitu je predložena geološka osobitost Paripov jarak.