Park prirode Lastovsko otočje

Lastovsko otočje je najmlađi hrvatski park prirode, proglašen 2006. godine. Lastovsku otočnu skupinu čine 44 otoka, otočića i hridi vrlo razvedene obale, ukupne površine 53 km2 i 143 km2 morske površine, omeđenih kamenim svjetlima Sušca, Tajana, Glavata i Struge.[1] Posebnu vrijednost cijelom području daje more i podmorje s bogatim i raznolikim živim svijetom.

Područje Lastovskog otočja vrijedno je i s kulturnopovijesnog stajališta zbog tradicijske arhitekture i arheoloških lokaliteta na kopnu i u podmorju.