Leptir i livada

Šarenim krilima lepršam livadama,
u potrazi za najljepšim cvjetovima
ukusnog nektara.

Volim polja, volim šume,
a najviše od svega volim livade bujne.

Tu je tučak, tu je cvijet
tu je moj cijeli svijet.