Bubamara

Ja sam mala Mara, Mara bubamara.
Sreću svima donosim, srećonoša sam time se ponosim.

Bubica sam sitna, ali vrlo dinamitna.
Prepoznatljiva svima, točkasta sam božja ovčica mila.

Ja sam mala Mara, Mara bubamara,
sreću svima donosim, srećonoša sam time se ponosim.