Osmijeh

Izmamljen sam na licima djece,
na licima svih veselih, obradovanih i sretnih.

Svi me vole imati na sebi, jer svima odlično pristajem.
Ima onih koji me nemaju, čekaju me, nadaju mi se.
Ja obećavam da ću i njima na lice doći.