Pjesma o mami

Mama je dobra,
mama je jasna,
ona je ponekad jako glasna.

Ona je lijepa k’o najljepša basna,
topla i nježna
zaista krasna.