Rimska mitologija

Rimska mitologija je uglavnom preuzela mitove i legende od starih Grka i Etruščana, uz promjenu imena bogova. Glavni bogovi su Jupiter, Neptun i Pluton. Po rimskim bogovima su nazvani planeti. Međutim, stari Rimljani su nekim od svojih božanstava pridavali mnogo više pažnje od starih Grka, kao što su to MarsVesta i Vulkan.

Imena:

Afrodita, božica ljubavi, kod Rimljana: Venera;
Apolon, bog umjetnosti i medicine, kod Rimljana: Apolo,
Ares, bog rata, kod Rimljana: Mars,
Artemida, božica lova, kod Rimljana: Dijana,
Atena, božica mudrosti, kod Rimljana: Minerva,
Demetra, božica ratarstva, kod Rimljana: Cerera,
Dioniz, bog vina, kod Rimljana: Bacchus,
Hefest, bog vatre, kod Rimljana: Vulkan,
Hera, božica braka, kod Rimljana: Junona,
Hermes, bog trgovanja, kod Rimljana: Merkur,
Hestija, božica domaćeg ognjišta, kod Rimljana: Vesta,
Posejdon, bog mora, kod Rimljana: Neptun,
Zeus, vrhovni bog, kod Rimljana: Jupiter,
Had, bog podzemnoga svijeta; kod Rimljana: Pluton