Životinje općenito

Životinje su živa bića koja svoju energiju ne dobivaju fotosintezom, nego se hrane drugim životinjskim ili biljnim organizmima, a za disanje trebaju kisik. Izdišu ugljikov dioksid koji je potreban biljkama da bi proizvele kisik. Većina životinja je pokretna i ima osjetila. Kao i čovjek, mogu biti muškog ili ženskog spola. Sve životinje se kreću. Kreću se da bi mogle naći hranjive tvari, jedinku suprotnog spola za razmnožavanje i da bi mogle pobjeći od neprijatelja. Gotovo sve životinje imaju neki oblik spolnog razmnožavanja. Pojedine stanice i organi specijalizirani su za razmnožavanje. Mnoge životinje također imaju sposobnost nespolnog razmnožavanja. To se može dogoditi putem partenogeneze, kojom su plodna jaja proizvedena bez parenja.

Podjela i procjena broja životinjskih vrsta

  • Sisavci : 5.501 vrsta otkrivena; procjena: 5.600 vrsta
  • Ptice: 10.064 vrsta; procjena: 10.500 vrsta
  • Gmazovi: 9.547 vrsta; procjena: 12.000 vrsta
  • Vodozemci: 6.771 vrsta; procjena: 15.000 vrsta
  • Ribe: 32.400 vrsta; procjena: 45.000 vrsta
  • Rakovi 47.000 vrsta; Procjena 150.000 vrsta
  • Mekušci: 85.000 vrsta: procjena: 2.000.000 vrsta
  • Paučnjaci (Arachnida): 102.248 vrsta; procjena: 600.000 vrsta
  • Kukci (Insecta) 1.000.000 vrsta; procjena 5.000.000 vrsta